Lukasz Kora (Łukasz Kora) Full Stack Developer and Web Designer, Web Developer, Microsoft, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, C Sharp, HTML5, JavaScript, CSS3, jQuery, MSSQL, MySQL, SQLite, GIMP, Grunt, SASS, VisualStudio, www.go-sushi.pl, go-sushi atelier, WWSI

Close button

IT related education and experience

Full Stack Developer and Web Designer


Project:   "Go-Sushi Atelier" website

Date of completion:   June 2016

Description:   commercial project realized with use of following technologies and environments:

front-end:   HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
back-end:   ASP.NET MVC
graphics:   GIMP
database engine:   SQLite
IDE:   Visual Studio


click to see the website:

Go-Sushi atelier Zielona Gora, website: www.go-sushi.pl

Microsoft Certified Professional

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3


Project:   Microsoft certification paths (MCSD: Web Applications and MCSD: Windows Store Apps Using HTML5)

Progress:   Microsoft Exam no. 70-480 passed in February 2016

Skills measured on the exam:  

Implementing and manipulating document structures and objects
Implementing program flow
Accessing and securing data
Using CSS3 in applications

for more details please visit:
Microsoft Exam 70-480 Official Website


click to see high-resolution images:

Lukasz Kora - Microsoft Certified Professional Lukasz Kora - Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Warsaw School of Computer Science

(Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)


Time frame:   October 2012 - June 2013

Course:   Database driven web applications

Degree:   Postgraduate Diploma

Field of Study:   Information Technology

Grade:   A (excellent)

Keywords:   ASP.NET Framework, C#, Visual Studio, Team Foundation Server, HTML5, JavaScript, jQuery


click to visit the official WWSI website:

WWSI, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warsaw School of Computer Science

Technology Stack

Microsoft ASP.NET MVC logo Microsoft ASP.NET logo C# logo, C Sharp logo HTML5 logo JavaScript logo CSS3 logo jQuery logo MSSQL logo MySQL logo SQLite logo GIMP logo Grunt logo SASS logo Visual Studio logo

IT blog, articles, projects

This content will be available soon.I want to share my thoughts and ideas about IT solutions and possibilities, as well as to show my sample projects and code snippets.There are some of my projects available on GitHub

Non IT related professional experience

Export Manager


Company:   PXF Lighting - Warsaw, Poland

Time frame:   June 2015 - January 2016

Duties:  

-   promoting and selling luminaires produced by PXF Lighting to following countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, UK, Ireland and Iceland,
-   establishing and further developing long-term business relations with customers,
-   active market research in terms of new technologies, potential expectations of customers and competition activities.


click to visit the official company's website:

PXF Lighting, website: http://pxf.pl/

General Manager


Company:   Fibertrade Ltd. - Slough, United Kingdom

Time frame:   September 2011 - present

Duties:  

establishing and developing business relations with producers of machinery parts, chemicals and synthetic fibers located in Asia (China, India, Vietnam, South Korea, Indonesia) in order to sell their products to European customers, located mostly in UK, Poland, Czech Republic and Germany.

Assistant Manager of Logistics Department


Company:   NOVITA S.A. - Zielona Gora, Poland

Time frame:   August 2007 - September 2011

Duties:  

-   purchasing raw materials, machinery parts and chemicals on European, Asian, African and American market,
-   establishing and developing business relations with suppliers and customers,
-   negotiating prices and general trade conditions,
-   analysis of global raw materials market.


click to visit the official company's website:

Novita S.A., website: http://www.novita.pl/

General education

University of Zielona Gora

(Uniwersytet Zielonogórski)


Time frame:   2002 - 2007

Field of Study:   Business Management and Marketing

Degree:   Master's and engineer's degree

Grade:   A (excellent)


click to visit the official university website:

UZ, Uniwersytet Zielonogórski, University of Zielona Gora

Oskar Lange Secondary School of Economics in Zielona Gora

(Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Zielonej Górze)


Time frame:   1997 - 2001

Field of Study:   Economics

Degree:   technician's degree in Economics


click to visit the official school website:

Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Zielonej Górze, Oskar Lange Secondary School of Economics in Zielona Gora

Mieczyslaw Karlowicz National Primary and Secondary School of Music Arts in Zielona Gora

(Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze)


Time frame:   1990 - 2000

Field of Study:   Piano class, music theory, history, forms and composition.

Degree:   Professional piano performer


click to visit the official school website:

Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Zielonej Górze, Oskar Lange Secondary School of Economics in Zielona Gora

Contact

You can drop me an email:

mail@lukaszkora.com
Or meet me at social networks:

Lukasz Kora - LinkedIn profile     Lukasz Kora - GoldenLine profile


feel free to check my CV (resume):

Lukasz Kora, Łukasz Kora - CV, resume


THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE!Edukacja i doświadczenie w branży IT

Full Stack Developer i Web Designer


Projekt:   strona internetowa "Go-Sushi Atelier"

Data realizacji:   czerwiec 2016

Charakterystyka:   projekt komercyjny zrealizowany z wykorzystaniem następujących technologii:

front-end:   HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
back-end:   ASP.NET MVC
elementy graficzne:   GIMP
silnik bazodanowy:   SQLite
środowisko programistyczne:   Visual Studio


kliknij, aby odwiedzić stronę:

Go-Sushi atelier Zielona Gora, website: www.go-sushi.pl

Certyfikowany Profesjonalista Microsoft

Specjalista Microsoft: Programowanie w języku HTML5 z wykorzystaniem JavaScript i CSS3


Projekt:   Ścieżki certyfikacyjne Microsoft (MCSD: Web Applications oraz MCSD: Windows Store Apps Using HTML5)

Stan realizacji:   Egzamin Microsoft nr 70-480 zdany w lutym 2016

Umiejętności sprawdzane podczas egzaminu:  

Wdrażanie i manipulacja strukturą dokumentów i obiektów
Realizacja przebiegu programu
Dostęp to danych i ich zabezpieczenie
Użycie CSS3 w aplikacji


w celu uzykania bardziej szczegółowych informacji odwiedź stronę:
Oficjalna strona Egzaminu Microsoft nr 70-480


kliknij, aby wyświetlić obrazy w wyższej rozdzielczości:

Lukasz Kora - Microsoft Certified Professional Lukasz Kora - Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki


Ramy czasowe:   październik 2012 - czerwiec 2013

Charakterystyka:   studia podyplomowe, ukończone z wynikiem bardzo dobrym

Specjalizacja:   Internetowe aplikacje bazodanowe

Słowa kluczowe:   ASP.NET Framework, C#, Visual Studio, Team Foundation Server, HTML5, JavaScript, jQuery


kliknij, aby odwiedzić oficjalną stronę uczelni:

WWSI, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warsaw School of Computer Science

Stos Technologiczny

Microsoft ASP.NET MVC logo Microsoft ASP.NET logo C# logo, C Sharp logo HTML5 logo JavaScript logo CSS3 logo jQuery logo MSSQL logo MySQL logo SQLite logo